Nasza wizja

Winnica Popova Kula stanie się znanym producentem wysokiej jakości win z Macedonii, które są poszukiwane i są pożądanym celem turystycznym.

Nasza misja

Zachowaj regionalne i lokalne odmiany wina i promuj rynek światowy.

Promować Macedonię jako kraj wina.

Rozwój turystyki winnej i kultury winiarskiej w Macedonii.

Cele

Osiągnij ponad 20% IRR (wewnętrzną stopę zwrotu) dla inwestorów dzięki wysokiej jakości produktom i usługom oraz doskonałej mieszance marketingowej.

Podejście strategiczne

Winnica Popova Kula została założona w 2004 roku jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przez grupę 19 inwestorów.
08.05.2005 Popova Kula Winery pozyskała dodatkowy kapitał i przekształciła się w spółkę akcyjną.

Spółka posiada 2 700 000 akcji zwykłych o wartości nominalnej 61,50 denarów lub 1,00 euro.

Od 14 czerwca 2007 roku akcje Popova Kula Winery są notowane na Macedońskiej Giełdzie Papierów Wartościowych do obrotu na rynku spółek ze specjalnymi obowiązkami sprawozdawczymi według ISN: MK POPK 101014. (www.mse.com.mk)

Inteko Doo Import-Export Skopje jest największym udziałowcem posiadającym 50 58% akcji (www.cdhv.com.mk) i nie są oferowane do sprzedaży. W przypadku, gdy Inteko Doo Import-Export Skopje zdecyduje się sprzedać swoje udziały, informacje zostaną opublikowane w odpowiednim czasie.

Pozostałe 49.42% akcji notowane są na Macedońskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Spółka posiada Radę Dyrektorów składającą się z pięciu członków, czterech niewykonawczych i jednego członka wykonawczego. 

Grigorij Popowski,
Prezes OD,
członek niewykonawczy
krótkie CV
Jordana Trajkowa,
dyrektor wykonawczy,

Iwona Kolewa,
członek niewykonawczy
krótkie CV

Zlatko Danewa,
członek niewykonawczy
krótkie CV

Klime Babuński,
członek niewykonawczy
krótkie CV

Winnica Popova Kula regularnie składa raporty do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Raporty można pobrać ze strony Komisji Papierów Wartościowych i Giełd  http://www.sec.gov.mk/, a także możesz je pobrać tutaj.

 

Walne Zgromadzenie 22 czerwca 2022 r.

22 czerwca 2022 r. (środa) od godz. 10:00 w siedzibie VV Popova Kula AD, ul. Bulwar wina nr. 1 Demir Kapija, odbędzie się regularne zgromadzenie wspólników spółki. Poniżej możesz pobrać niezbędne materiały do montażu.

Rozmowa publiczna

Podanie

Pełnomocnictwo

Proponowane decyzje

Protokół z Walnego Zgromadzenia 11.08.2021

Rachunek roczny

Skonsolidowane sprawozdanie roczne

Raport z audytu

Skonsolidowany raport z audytu

Raport roczny za 2020 rok

Sprawozdanie z prac Zarządu za rok 2021

 

Walne Zgromadzenie 11 sierpnia 2021

W dniu 11.08.2021 (środa) od godz. 10.00 w siedzibie VV Popova Kula AD ul. Bulwar Wina nr. 1 Demir Kapija zorganizuje regularne zgromadzenie wspólników spółki. Dodatkowo możesz pobrać niezbędne materiały do montażu.

Rozmowa publiczna

Podanie

Pełnomocnictwo

Proponowane decyzje

Protokół z walnego zgromadzenia 21.09.2020

Rachunek roczny

Skonsolidowane sprawozdanie roczne

Raport z audytu

Skonsolidowany raport z audytu

Sprawozdanie z prac Zarządu za rok 2020

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 21 września 2020 r.

W dniu 21.09.2020 (poniedziałek) od godz. 10.00 w siedzibie VV Popova Kula AD ul. Bulwar Wina nr. 1 Demir Kapija, odbędzie się nadzwyczajne zgromadzenie wspólników spółki. Dodatkowo możesz pobrać niezbędne materiały do montażu.

Rozmowa publiczna

Podanie

Pełnomocnictwo

Proponowane decyzje

Protokół z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 12.08.2020

Przegląd umowy z zainteresowaną stroną

 

Walne Zgromadzenie 12 sierpnia 2020

W dniu 12.08.2020 (środa) od godz. 10.00 w siedzibie VV Popova Kula AD ul. Bulwar Wina nr. 1 Demir Kapija zorganizuje regularne zgromadzenie wspólników spółki. Dodatkowo możesz pobrać niezbędne materiały do montażu.

Rozmowa publiczna

Podanie

Pełnomocnictwo

Proponowane decyzje

Protokół ze zwyczajnego walnego zgromadzenia 28.06.2019

Rachunek roczny

Skonsolidowane sprawozdanie roczne

Raport z audytu

Skonsolidowany raport z audytu

Raport roczny za 2019 rok

Proponowany Statut

Przegląd umowy z zainteresowaną stroną

 

Walne Zgromadzenie 28 czerwca 2019

28.06.2019 (piątek) od godz. 12.00 w siedzibie VV Popova Kula AD ul. Bulwar Wina nr. 1 Demir Kapija zorganizuje regularne zgromadzenie wspólników spółki. Dodatkowo możesz pobrać niezbędne materiały do montażu.

Rozmowa publiczna

Podanie

Pełnomocnictwo

Proponowane decyzje

Protokół ze zwyczajnego walnego zgromadzenia 12.06.2018

Rachunek roczny

Skonsolidowane sprawozdanie roczne

Raport z audytu

Skonsolidowany raport z audytu

Raport roczny za 2018 rok

 

Walne Zgromadzenie 12 czerwca 2018 r.

12 czerwca 2018 r. (wtorek), od godz. 11:00 w bloku miejskim 13 Skopje, w siedzibie Makedonija Soobrakaj AD Skopje, w sali posiedzeń, odbędzie się regularne spotkanie wspólników Winery Popova Kula AD Demir Kapija. Dodatkowo możesz pobrać niezbędne materiały do montażu.

Rozmowa publiczna

Podanie

Pełnomocnictwo

Proponowane decyzje

Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 26.09.2017

Rachunek roczny

Skonsolidowane sprawozdanie roczne

Raport z audytu

Skonsolidowany raport z audytu

Raport roczny za 2017 rok

Informacje o proponowanym członku rady dyrektorów

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 26 września 2017 r.

26 września 2017 r. (wtorek), od godz. 10:00 w bloku miejskim 13 Skopje, w siedzibie Makedonija Soobrakaj AD Skopje, w sali posiedzeń, odbędzie się nadzwyczajne spotkanie wspólników winnicy Popova Kula AD Demir Kapija. Dodatkowo możesz pobrać niezbędne materiały do montażu.

Rozmowa publiczna

Podanie

Pełnomocnictwo

Proponowane decyzje

Wyjaśnienie - więź

Protokół z zgromadzenia wspólników 07 czerwca 2017 r.

 

Walne Zgromadzenie 07 czerwca 2017

W dniu 07.06.2017 (środa), od godz. 10.00 w bloku miejskim 13 Skopje, w siedzibie Makedonija Soobrakaj AD Skopje, w sali posiedzeń odbędzie się regularne spotkanie wspólników Winery Popova Kula AD Demir Kapija. Dodatkowo możesz pobrać niezbędne materiały do montażu.

Rozmowa publiczna

Podanie

Pełnomocnictwo

Proponowane decyzje

Rachunek roczny

Skonsolidowane sprawozdanie roczne

Raport finansowy

Skonsolidowany raport finansowy

Raport roczny za 2016 rok

Decyzje zgromadzenia

Informacje dotyczące montażu

 

Walne Zgromadzenie 09 czerwca 2016

W dniu 09.06.2016 (czwartek), od godz. 10.00 w bloku miejskim 13 Skopje, w siedzibie Makedonija Soobrakaj AD Skopje, w sali posiedzeń odbędzie się regularne spotkanie wspólników Winery Popova Kula AD Demir Kapija. Dodatkowo możesz pobrać niezbędne materiały do montażu.

Rozmowa publiczna

Podanie

Pełnomocnictwo

Proponowane decyzje

Raport z audytu

Skonsolidowany raport z audytu

Sprawozdanie z pracy zarządu za rok 2015

 

Walne Zgromadzenie 08 czerwca 2015

W dniu 28.05.2014 (środa), od godz. 10.00 w bloku miejskim 13 Skopje, w siedzibie Makedonija Soobrakaj AD Skopje, w sali posiedzeń, odbędzie się regularne spotkanie wspólników Winery Popova Kula AD Demir Kapija. Dodatkowo możesz pobrać niezbędne materiały do montażu.

Rozmowa publiczna

Podanie

Pełnomocnictwo

Proponowane decyzje

Bilans

Rachunek dochodów

Skonsolidowany bilans

Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Raport z audytu

Skonsolidowany raport z audytu

Raport roczny za 2014 rok

Sprawozdanie z pracy zarządu za 2014 rok

Protokół z Walnego Zgromadzenia z dnia 28.05.2014

 
Dla inwestorówSpołeczna odpowiedzialnośćPolityka prywatnościKontakt
Wszelkie prawa zastrzeżone © Winiarnia Popova Kula
crosschevron-down
pl_PLPolish
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram